Ölköpskontroll med Krånkan

25 Medlemmar

På kongressen 2017 vann UNF Kronoberg (Krånkan) pris i Bästa Kampen för vårt arbete med ölköpskontroller. Vi kommer till ert distrikt eller förening och bildar i samt håller i en ölköpskontroll tillsammans med era medlemmar

Anta utmaningen