Föreläsning: Konsten att krossa vithetsnormen

50 Medlemmar Antaget av UNF Skaraborg!

Semanur Taskin, ledamot i förbundsstyrelsen, utmanar er att värva 50 medlemmar. Om ni tar er an det och lyckas så håller Semanur hela föreläsningen “Konsten att krossa vithetsnormen och andra normer

De som var med på Efterfesten fick ett litet smakprov på föreläsningen om Vithetsnormen, och normkritik som metod för att lösa både den, och andra hämmande strukturer och normer.

Passet var väldigt uppskattat, och pga efterfrågan och önskemål, så har nu just ditt distrikt chansen att klirra hem denna föreläsning och workshop i dess kompletta och längre format!

Det är inte alls tanken som räknas i detta fall, det är dags att vi gör något!

Att en oerhört stor vithetsnorm råder i UNF, och resten av nykterhetsrörelsen, på maktpositioner är uppenbar. Googlar vi t ex rörelsens hemsidor, och tittar på Junis, UNF:s, NSF:s och IOGT:s förbundsstyrelser samt riksanställda, så är det inte fler än vi kan räkna på fem fingrar som har utomeuropeiskt ursprung – bland 100+ människor, alltså.

Utöver detta kommer vi prata om rasism, hur det är att utsättas för det och hur det kan ta sig i uttryck. Passet är interaktivt, men berör stora frågor ur en personligt perspektiv. Jag pratar om många erfarenheter från bl a politiken, och nämner många anekdoter. Det här din chans att få höra om hur rasism kan ta sig i uttryck på individnivå, och hur det är ett tampas med vithetsnormen!

Vi hann bara igenom en bit av föreläsningen under Efterfesten, medan bl a strategi-biten, handlingsplan och ännu mer finns kvar att mumsa i sig.

Ett axplock av frågor:

  • Hur breddar just ert distrikt mångfalden bland medlemmarna?
  • Vad kan ni ha för strategi- eller handlingsplan?
  • Hur synliggör, ifrågasätter och bemöter en exkluderande normer?
  • Hur använder vi normkritik som ett verktyg för att krossa vithetsnormen?
  • Vad innebär strukturer, “status quo”-konservatism och organisationskultur?
  • Varför ska vi ens jobba med mångfaldsfrågan?