GS för en dag

50 Medlemmar innan sista december 2017
Antaget av UNF Norrbotten

Har du alltid funderat på hur det skulle vara att vara Generalsekreterare för en dag? Vad gör en GS? Nu får du som UNF:are chansen att följa med UNF:s Generalsekretare under en hel dag, träffa vår personal och tillsammans med vår GS vara med och planera vad UNF kan göra i framtiden.

Du ska vara 15 år eller uppåt för att kunna anta utmaningen. Dagen planeras i förväg med Generalsekreteraren och UNF står för resa och boende för den som antar och klarar utmaningen.